Istock 697234562

Det kan være nødvendig å lage en lysberegning for å forsikre seg om at man følger gitte krav og anbefalinger for prosjektet. En lysberegning er en måte å kvalitetssikre arbeidet på, og kan enkelt fremlegges for kunden gjennom en rapport med visualiseringer og tekst.

Belysningsplan Hesselberg 1 Etg 0210
Kvalitetssikring av luxnivå

Beregning Hicloud3