Istock 618449706

En belysningsplan gir visuell, teknisk og beskrivende informasjon. En godt utarbeidet belysningsplan gir informasjon om armaturplassering, spesifikasjonene rundt hver enkelt armatur og begrunnelse for valgene som er gjort. Det gjør det også enklere for installatør å se plassering og hvilke type armaturer som skal plasseres hvor. Belysningsplan er et viktig verktøy for å få et optimalt resultat.

Produkter 8
Armaturplassering, produktinformasjon

Plantegning3