Istock 861627114

Ved starten av et prosjekt er det lurt å ta en befaring. Befaring gir et helhetlig innblikk i prosjektet og vil gi en god oversikt over prosjektet. På denne måten får vi en god dialog og gjennomgang med kunden, noe som gir oss mulighet til å komme frem til den beste løsningen.