Dsc 5892
Dsc 5931 22
De hippe lampene er med på å fremheve interiøret

Dsc 5920
Dsc 5904 22