Registrer X
Logg inn X
Edit
 
Her finner du oss
 
 
Vårt hovedkontor ligger på Høvik, rett ved E18 og Høvik Kirke. Vi har gode parkeringsmuligheter 
for alle våre besøkende.
 
Vi har åpent mandag-fredag, 08.00-16.00

Hovedkontor

Besøk og leveringsadresse:
Sandviksveien 36 
1363 Høvik

Tlf: 22555422

Trondheim

Besøk og leveringsadresse:
Ingvald Ystgaardsvei 15
7047 Trondheim

Tlf: 91801400

Stavanger

Besøk og leveringsadresse:
Auglendsmyrå 6
4016 Stavanger

Tlf: 99502934

 
 
 

 

 

 

 Copyrights (c) 2008   -   ILS AS   -   All rights reserved   -   Telefon: 22 55 54 22   -   Fax: 22 55 65 22 -   Mail:firmapost@ils.no
share